türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu şekli 4

Dernekler Yönetmeliği Konsolide metin 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine tam üye olduğu tarihten itibaren Avrupa Birliğine üye ülkeler için uygulanmaz. (6) Üst Kurul uzmanı ve Üst Kurul uzman yardımcısı kadrolarından teknik hizmetler sınıfında bulunanların hizmet sınıfı, genel idare hizmetleri olarak değiştirilmiştir. (3) Üst Kurul aleyhine açılacak davalarda Ankara idare …

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu şekli 4 Read More »